Scoláireachtaí Printíseachta an tÚdarás ar fáil anois

Tá sé curtha in iúl ag an Seanadóir Brian Ó Domhnaill gó bhfuil Údarás na Gaeltachta ag tairiscint scoláireachtaí Printíseachta gur fiú nios mó na €2,000 an ceann iad d’iarrathóirí le cáilíocht mar cheardaí a bhaint amach.

 

Dúirt an Seanadóir  Ó Domhnaill; “ Ma tá spéis ag aon duine a bheith san iomaíocht do na scoláireachtaí seo, ba choir, iarratais a dheanamh (ar foirm iarratas sonrach) chuig an Rannóg Oiliúna & Oideachais, Údarás na Gaeltachta , Na Forbacha, Co. Na Gaillimhe roime an 08/02/2013.

Ní mór d’iarrthóirí a bheith sé bliana déag d’aois ar a laghad agus na buncháilíochtaí seo a leanas a bheith acu:

 

Teastas Grúpa/Meánteastas/Teastas Sóisearach, le pas i gcúig ábhar nó a
chomhionann. (Tá matamaitic riachtanach i gcás printíseachtaí áirithe),

réamhchúrsa printíseachta atá aitheanta ag FÁS,

os cionn 25 bliain d’aois agus taithí aitheanta acu sa cheird le trí bliana.

Notá- Tá na foirmeacha iarratas ar fáil ar www.udaras.ie/printiseachtai nó glaoigh ar 091 503139 / 091 503121

 

 

 

Ó Domhnaill confirms Údarás Apprenticeship places available

 

Donegal Senator Brian Ó Domhnaill has confirmed that Údaras na Gaeltachta are offering a number of apprenticeship places, worth €2,000 each to applicants who may wish to obtain a trade qualification.

 

“Anyone interested in applying should do so by Friday, February 08th next by sending a completed application form to An Rannóg Oiliúna & Oideachais, Údarás na Gaeltachta , Na Forbacha, Co. Na Gaillimhe. Application forms are available from Údarás na Gaeltachta or on my website.”

 

Notes- Forms are available on www.udaras.ie/printiseachtai or by phoning 091 503139 / 091 503121

Posted: Jan 9, 2013     |     Categories: Uncategorized