Fáilte curtha roimh cinneadh faoi Straiteis Teanga nua

Fáilte curtha ag Ó Domhnaill roimh cinneadh faoi Straiteis Teanga nua

Chuir an Seanadóir Brian Ó Domhnaill fáilte inniu roimh chinneadh fhochoiste Gaeilge an Rialtais glacadh leis an Dreacht Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge.

“Ciallaíonn cinneadh an lá inniu go mbeidh sraitéis uaillmhianach, comtháite nua againn roimh dheireadh na bliana agus is dea-scéal é sin do Ghaeltacht Thír Chonaill. Leagfaidh an straitéis amach cur chuige nua do chur chun cinn na teanga agus do fhorbairt cultúrtha, eacnamaíochta agus sóisialta na Gaeltachta. Is ráiteas láidir é seo ón dTaoiseach agus a Airí faoin a ndilseacht don Ghaeilge. agus don Ghaeltacht. Cruthaíonn sé arís eile gur ionann vótáil do Fhianna Fáil agus vótáil do pháirtí atá dáíríre faoin nGaeilge agus faoin nGaeltacht.”

“Bhí cruinniú do fochhoiste Gaeilge an Rialtais inniu chun an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a phlé agus glacadh ag an gcruinniú sin leis an dréacht deireanach. Rachaidh an Straiteis faoi bhráid an Rialtais sna seachtainí romhainn amach.”

Posted: Nov 17, 2010     |     Categories: Donegal South West