Cluichí polaitiúla á himirt ag Sinn Féin

Cluichí polaitiúla á himirt ag Sinn Féin fad is atá an tÚdarás agus an pobal ag obair chun postanna a chruthú i dTír Chonaill

“Le seachtainí anuas, tá Sinn Féin ag cur i leith Údarás na Gaeltachta go bhfuil siad ag fágáil ionaid folamh agus díomhaoin, seachas iad a chur ar fáil do ghnónna. Tá a fhios acu go maith go bhfuil cuid mhaith de na na hionaid seo á ath-chóiriú chun iad a uas-ghrádú go na caighdeáin atá ag teastáil ó ghnónna nó á chur ar fáil chun ionaid pobail tábhachtacha cosúil le crèche agus leabharlann a lonnú iontu. Chomh maith leis sin, tá socruithe maoinithe ceadaithe ag Údarás na Gaeltachta, agus is ball mé den bhord, do thograí nua a bhéas ag dul isteach i gcuid de na hionaid seo.

“Tá gach éinne in Údarás na Gaeltachta ag obair go dian chun postanna atá go mór ag teastáil a thabhairt go Dún na nGall agus cabhróidh na cinnithe atá an Rialtas ag tógáil don gheilleagar leis seo.

“Arís, is é an rud atá soiléir ná go mbreathnaíonn Sinn Féin ar an dífhostaíocht mar ábhar le leas a bhaint as dóibh féin, breathnaíomse uirthi mar fhadhb atá le réiteach agus tá go leor buntáistí nádúrtha ag pobail Dhún na nGall le tarraingt orthu chun dul i ngleic leis an bhfadhb sin.”

Posted: Nov 17, 2010     |     Categories: Donegal South West